I dream a dream..

posted on 04 Mar 2012 14:22 by love-faith-trust in Diary
 
ฉันมีความฝัน...ใครๆก็มีความฝัน
แต่การที่ีมีความฝันไว้ให้ฝันเฉยๆนั้น  
มันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เราล้มตัวลงนอน แล้วหลับฝันไปในยามค่ำคืน
 
การที่จะทำให้คนมีฝันอย่างเรา สามารถทำฝันให้เป็นจริง
ก็คือการ "ตื่น" ขึ้นมา...
แล้วลงมือทำตามฝันนั้นซะ
 
อย่ามัวแต่คิดว่าเราจะไม่สามารถทำฝันนั้นให้เป็นจริงได้
เพราะฉะนั้นเริ่มปฏิบัติการล่าฝันซะตอนนี้เลย!!
 
 

edit @ 4 Mar 2012 14:59:19 by Pai-pai

Comment

Comment:

Tweet